Metoder i behandlingen

Her kan du læse om de metoder, Novavi anvender i alkoholbehandlingen.

Behandlingsmetoder

I Novavi arbejder vi altid med at der er et klart formål med indsatsen, og at vores metoder i behandlingen og faglige tilgange medvirker til at sikre borgernes trivsel, og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne i forhold til ophør eller reduktion af deres alkohol forbrug. I Novavi anvender vi altid faglige metoder og tilgange, der er evidensbaseret, og som er tilpasset den enkelte borger i forhold til alder, udfordringer og funktionsniveau.

I Novavi har vi altid fokus på at de valgte metoder og faglige tilgange bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som borgeren og den professionelle behandler i samarbejde sætter og dermed sikre udvikling og trivsel under hele behandlingsforløbet.

De mest anvendte metoder i individuelle behandlingsforløb eller gruppebehandling i Novavi er:

  • Telemedicin
  • KAT (Kognitiv Adfærdsterapi)
  • MI (Motiverende samtale/ Motivational interviewing)
  • FIT (Feedback Informed Treatment)
  • Mindfulness (MBRP/ Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse)
  • DUT (Det Udkørende Team)
  • Aplan (app/ værktøjskasse som henvender sig til alkoholafhængige eller deres pårørende)

Tryk her for at se Novavi’s behandlingstilbud

Novavi tilbyder ambulant alkoholbehandling på 8 behandlingssteder på Sjælland

Brug for mere information om Novavis alkoholbehandling?

Brochure om Alkoholbehandling i Novavi

Subscribe til vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder direkte i din inbox