Anonym alkoholbehandling hos Novavi

Læs her om de tilbud, du kan få i Novavis anonyme alkoholbehandling

Fonden Novavi er Danmarks største private udbyder af anonym alkoholbehandling

Vi yder hvert år anonym alkoholbehandling, hvori alkoholafvænning indgår, til mere end 3.000 mennesker, der ønsker at ændre deres forhold til alkohol.

Novavi tilbyder ambulant anonym alkoholbehandling på 8 behandlingssteder på Sjælland.

Du kan henvende dig direkte på et af vores behandlingssteder på +45 39 45 54 55  og du finder adresser og åbningstider her.

Behandlingsgaranti og ingen ventetid

Behandlingsgarantien betyder, at du senest 14 dage efter, at du har sagt ja til behandling, skal din alkoholbehandling være påbegyndt.

I Novavi overholder vi altid behandlingsgarantien, da du kan henvende dig direkte i et af vores behandlingssteder, og begynder din ambulante anonyme alkoholbehandling med det samme. Flere af vores behandlingssteder tilbyder samtaler udenfor almindelig arbejdstid, således at du kan modtage din behandling før eller efter arbejde. Snak med dit lokale ambulatorium om, hvordan din behandling bedst kan struktureres, så den ikke er i konflikt med dit arbejde.

Ambulante tilbud i alkolholbehandlingen

Ambulant anonym alkoholbehandling betyder “uden indlæggelse”, og det vil sige, at man regelmæssigt møder op på behandlingsstedet og modtager behandling samtidig med du passer dit arbejde.

Novavis ambulante tilbud består af:

 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Det udgående Team. 

Læs mere om dette i menuen herunder.

Flere af Novavis behandlingssteder har mulighed for behandling udenfor almindelig arbejdstid, så behandlingsforløbet kan passe ind i en travl hverdag. Hos Novavi tilbyder vi fuld anonymitet i forbindelse med behandling, og du behøver således kun fortælle om behandlingen til dem, du selv ønsker skal vide det.

Novavi bruger anderkendte og evidensbaserede behandlingmetoder. Vores metoder har til formål at hjælpe dig med at nå dine mål med behandlingen. 

Flere af Fonden Novavis behandlingssteder har mulighed for behandling udenfor almindelig arbejdstid

Novavis tilbud er til dig der ønsker anonym alkoholbehandling med:

Individuelle samtaler

De individuelle samtaler kan bestå af flere forskellige muligheder:

– Telemedicin
Alle ambulatorier i Novavi tilbyder alle ugens dage Telemedicin. Det betyder, at du allerede ved første besøg i et Novavi ambulatorium kan modtage akutbehandling af alkoholabstinenser eller hvis du er i risiko forudvikle alkoholabstinenser indenfor en kortere periode. Der benyttes Telemedicin såfremt der ikke er læge tilstede på ambulatoriet og du skal ses af en læge med henblik på, at vi kan tilbyde dig den rette medicinske behandling. Derfor bliver du tilbudt en videokonsultation, hvor du sammen med sygeplejersken konsulterer en læge, som befinder sig på et andet Novavi ambulatorium.
Det vil være lægens afgørelse, om vi kan tilbyde dig medicinsk behandling på baggrund af videokonsultationen, eller om vi må henvise til viderebehandling i hospitalsregi. Dataen fra videokonsultationen vil ikke blive gemt udover en logning af, at der har fundet en samtale sted.

– Motivationel Interviewning (MI)
Motiverende Samtale (MI) er en evidensbaseret samtaleteknik, der kan hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring dine værdier og ønsker og dermed hjælpe med at skabe motivation til forandring. Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i dine forslag til løsninger. Samtalen orienteres omkring dine ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad du tidligere er lykkedes med. I samtalerne vil der endvidere være fokus på dine styrker og kompetencer og hermed styrkes i troen på dine egne evner/ forandringer.

I Den Motiverende Samtale er der altid fokus på at du oplever dig inddraget. Din behandler hjælper dig til at skabe motivation for de forandringer du ønsker ændret, men hjælper også med at tydeliggøre, at ansvaret for at skabe/ udvikle disse forandringer ligger hos dig, ud fra de strategier og redskaber, der anvendes under samtalen.

– Kognitiv Adfærds Terapi (KAT)
Kognitiv adfærds Terapi er den terapiform, der primært anvendes i Novavi. Kort fortalt handler KAT om at ændre den måde, du tænker på – oftest til det mere positive og optimistiske i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster. Der er fokus på dine følelser og adfærd, og hvordan de i høj grad styres af dine tanker. I terapien vil der være fokus på at se sammenhængen mellem tankerne, adfærd, følelser og fornemmelser og på den måde finde frem til, hvordan du ændrer dem til et mere positivt mindset.

I samtalerne vil du opleve, at der er fokus på de udfordringer du måtte opleve her og nu. Her vil du få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker og afhjælper symptomer og hermed opleve bedre kontrol over dit eget liv.

– Feedback Informed Treatment (FIT)
Det er vigtigt for Novavi, at din behandling har effekt. Derfor bruger Novavi et redskab i de individuelle samtaler, der hedder Feedback Informed Treatment. Behandlerne vil bede dig om feedback på den proces, der er i dit behandlingsforløb i begyndelsen og ved afslutningen af hver samtale.

– Aplan – en værktøjskasse til alkoholafhængige eller deres pårørende

Novavi har mange års erfaring af behandling af mennesker med et problematisk alkoholforbrug eller en alkoholafhængighed, og deres pårørende. Derfor ved vi også, at der kan være behov for flere forskellige værktøjer – også uden for en almindelig behandlingssituation.

Hvis du overvejer behandling, kan du teste dit eller måske din pårørendes alkoholforbrug. Du kan også bruge Aplan til at blive klogere på, hvad alkohol betyder for din krop og helbred, og du kan som pårørende også lære meget af informationerne i Aplan.

Hvis du er i behandling, indeholder Aplan en værktøjskasse, som du kan bruge sammen med din behandler. Her kan du fx registrere din søvn, bruge app’ens genstandstæller til at holde styr på dit forbrug, eller bruge kameraet i logbogen til at tage billeder af ting, der er vigtige at huske – det kunne måske være et billede af tavlen, når du har været til behandling.

App’en har også nogle værktøjer, der kan hjælpe dig, når du føler drikketrang. Sammen med din behandler kan du identificere dine højrisikosituationer, og Aplan kan derefter hjælpe dig, når situationen opstår: Hvad skal du huske på i situationen, hvad kan du gøre for at aflede din opmærksomhed og hvem kan du ringe til?

Du kan godt bruge Aplan selvom du ikke er i behandling, men vi anbefaler at du i høj grad, i hvert fald i begyndelsen, bruger Aplan sammen med din behandler, da en app aldrig kan erstatte et behandlingsforløb. Når du er færdig i behandlingen kan Aplan desuden hjælpe dig, til at vedligeholde det du har opnået i behandlingen.

Aplan er tilgængelig på iOS og Android og kan downloades gratis på:

iOS – Apple store
Android – Google Play

For yderligere information, kontakt venligst:

Sidsel Kerstine Due
Projektleder i Fonden Novavi
Peter Bangs Vej 7A, etage 2
2000 Frederiksberg
Mobil: 23 37 51 04
Mail: sidu@novavi.dk

Gruppebehandling

– Motivationel Interviewing (MI)
Motiverende Samtale (MI) er en evidensbaseret samtaleteknik, der kan hjælpe dig til at blive mere afklaret omkring dine værdier og ønsker og dermed hjælpe med at skabe motivation til forandring. Den Motiverende Samtale i gruppebehandlingen arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i dine forslag til løsninger. I gruppebehandlingen er der fokus på dine ressourcer og succeser og på hvad du tidligere er lykkedes med. Endvidere er der fokus på dine styrker og kompetencer og hermed styrkes du i troen på dine egne evner/ forandringer.

I Den Motiverende Samtale i gruppebehandlingen er der altid fokus på, at du oplever dig inddraget. De gruppeanvarlige behandlere hjælper dig til at skabe motivation for de forandringer, du ønsker ændret, men hjælper også med at tydeliggøre, at ansvaret for at skabe/ udvikle disse forandringer ligger hos dig, ud fra de strategier og redskaber, der anvendes under gruppesessionen.

– Kognitiv Adfærds Terapi (KAT)
Kognitiv adfærds Terapi er den terapiform, der primært anvendes i Novavi. Kort fortalt handler KAT om at ændre den måde, du tænker på – oftest til det mere positive og optimistiske i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster. Der er fokus på dine følelser og adfærd, og hvordan de i høj grad styres af dine tanker. I terapien vil der være fokus på at se sammenhængen mellem tankerne, adfærd, følelser og fornemmelser og på den måde finde frem til, hvordan du ændrer dem til et mere positivt mindset.

I gruppebehandlingen vil du opleve, at der er fokus på de udfordringer du måtte opleve her og nu. Her vil du få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvilke strategier der henholdsvis forstærker og afhjælper symptomer og hermed opleve bedre kontrol over dit eget liv.

– Mindfulness
Mindfulness- baseret tilbagefaldsforebyggelse er et struktureret, evidensbaseret program, der forener mindfulnessmeditation med kognitiv tilbagefaldsforebyggelse.
Programmet består af 8 sessioner á 2½ time og er udformet til ambulant efterbehandling. Programmets formål er bl.a. at understøtte og vedligeholde de resultater, du har opnået i første del af dit behandlingsforløb. Derudover, at hjælpe dig til at opbygge en mere bæredygtig livsstil på din vej ud af afhængighed.
Med mindfulness trænes en måde, at være mere til stede i livet på. Det kan i sig selv øge din robusthed over for de udfordringer, du møder i din dagligdag. Desuden trænes opmærksomhed i dagligdagen, som kan hjælpe dig til at træde ud af automatiske tanke- og handlemønstre.

Det udgående Team (DUT)

DUT (Det Udgående Team) samarbejder med personalet i Novavi. DUT består af frivillige, der tidligere har været indskrevet i Novavi, Blå Kors og AA. Alle frivillige har selv haft et alkoholproblem. Samarbejdet betyder, at DUT kan tilbyde både professionel hjælp og individuel rådgivning fra mennesker, der forstår og kender din situation. De frivillige kender alle til den kamp det er, at stoppe med at drikke alkohol.

Hvordan kan vi hjælpe?
DUT kan tale med dig om, hvordan du kan komme ud af et problematisk alkoholforbrug. Vi kender de forskellige typer alkoholbehandling og kan vejlede omkring hvilken, der passer til netop dit behov. Vi har et overblik over, hvilke behandlingstilbud og sociale aktiviteter, der findes i dit område og kan hjælpe dig med at skabe kontakt.

Sådan foregår det typisk i et forløb med anonym alkoholbehandling

Når du møder op i ambulatoriet, vil du med det samme blive mødt af en læge eller alkoholbehandler, som vil sammensætte den nødvendige medicinske og terapeutiske behandling. Måske ønsker du at holde helt op med at drikke alkohol, måske ønsker du at reducere deres forbrug

Novavis anonyme alkoholbehandling bygger på stor viden om effektive og veldokumenterede behandlingsformer og tager udgangspunkt i, at de er tilrettelagt ud fra det enkelte menneskes ønsker og behov.

Der er ingen ventetid på anonym alkoholbehandling hos Novavi

Du kan gå ind fra gaden på et af vores ambulatorier, og begynder din behandling med det samme.

Her er vores behandlingssteder

Et typisk behandlingsforløb hos Novavi Alkoholbehandlingen

Vi har en særlig opmærksomhed på sundhedspersoner som på eget initiativ søger behandling I Novavi

Rammerne for sundhedspersoner, som på eget initiativ søger behandling for deres stof – og alkoholproblematik, er til for at hjælpe dig med stof -og alkoholproblemer og dermed også fremme patientsikkerheden for de patienter, du kommer i kontakt med.

Som udgangspunkt bliver Styrelsen for Patientsikkerhed ikke informeret, når du har opsøgt behandling.

Personalet i Novavi har dog en skærpet underretningspligt i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ikke passer dine aftaler og behandling. Jf. § 44 i Autorisationsloven.

Sundhedspersoner som autorisationsloven henvender sig til er:

 • Læger, Sygeplejersker, Jordemødre, Radiografer
 • Tandlæger, Kliniske Tandteknikere, Tandplejere
 • Kiropraktorer, Ergoterapeuter, Fysioterapeuter
 • Bioanalytikere, Kliniske diætister, Osteopater
 • Bandagister, Fodterapeuter
 • Optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister
 • Social -og sundhedsassistenter, Ambulanceførere
 • Kosmetiske behandlnere

Se folder til sundhedspersoner her

Tag alkoholtesten her

Find behandlingssted

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox