Er jeg alkoholiker?

Læs om de 6 tegn på at du drikker for meget og kontakt Novavi for at få mere at vide.

Er jeg alkoholiker?

Det er et spørgsmål, der kan virke voldsomt og det er ikke altid, der er et klart svar, om man er alkoholiker.

Du kan tage Novavis test her og du er altid velkommen til at kontakte et behandlingssted for at høre mere om alkohol og alkoholisme.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er flere end 140.000 personer i Danmark alkoholafhængige, og 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug. Endnu flere drikker mere alkohol end sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så du er langt fra alene med dine tanker om alkoholens skadelige virkning på dig eller på din familie.

I Danmark har alle ret til gratis og anonym alkoholbehandling og du kan finde mere om vores tilbud her.

Novavi har 8 behandlingssteder på Sjælland, hvor du kan få hjælp til din alkoholafhængighed.

Tegn på at være alkoholiker

Typisk har personen over en lang periode haft et problematisk forhold til alkohol, der gradvist er blevet forværret. Alkohol er nemlig ikke stærkt vanedannende, i modsætning til fx. cigaretter. Det tager tid at opbygge en afhængighed til alkohol og udvikles typisk over lange perioder med tiltagende indtag af alkohol.

I Novavi er det altid en læge, der vurderer om en person er alkoholafhængig ud fra de 6 kriterier i ICD-10, som er WHO klassificering af sygdomme. Hvis minimum 3 af kriterierne har været tilstede sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det sidste år, så er det tegn på, at man alkoholafhængig.

De seks kriterier for en alkoholiker

Abstinenser

Udviklingen af fysiske abstinenssymptomer sker over længere tid. De opleves som fx. uro, rastløshed, sved og hjertebanken, når alkoholindtaget stopper eller du prøver at nedsætte dit alkoholindtag. Du kan også opleve at du bliver nødt til drikke alkohol for at ophæve de fysiske abstinenssymptomer.

Trang

Trang viser sig ved et stærkt ønske om at indtage alkohol. Trangen er stærkere end din fornuft og viljestyrke.

Tolerans

Toleransudvikling betyder, at du indtager større og større mængder alkohol for at opnå den samme effekt, som du tidligere fik ved lavere doser af alkohol.

Kontroltab

Kontroltabet betyder, at du har en svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol. Det kan føre til indtagelse af meget store mængder alkohol, som kan føre til blackouts og at du havner i meget dårlige situationer.

Fortsat drikkeri efter kendt skadevirkning

Det vil sige at du fortsætter med at drikke alkohol på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse med alvorlig sundhedsrisiko.

Alkohol får en dominerende rolle i dit liv som alkoholiker

Alkoholen får en dominerende rolle i dit liv, med hensyn til prioritering og tidsforbrug og påvirker også dit sociale liv. Det medfører problemer i hjemmet, på arbejdet eller i fritiden. Det betyder også en tiltagende ligegyldighed over for andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol. Dertil et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol og til at komme sig over alkoholens virkning.

Alkoholafhængighed rammer hele familien

Det kan have alvorlige konsekvenser at være alkoholiker, og derfor er det vigtigt at komme tidligt i alkoholbehandling. Find nærmeste behandlingssted her

Børn af alkoholafhængige har en øget risiko for selv at blive stof- eller alkoholafhængige. Læs mere om tilbud til unge med fx. hashmisbrug i Novavi Stofrådgivningen her.

Novavi Ung Revers er et tilbud til børn og unge fra hjem med alkoholproblemer eller stofproblemer. Læs mere om Novavi Ung Revers her

Er du pårørende til en alkoholiker og søger gratis og anonym behandlingstilbud

Novavi tilbyder
gratis og anonym alkoholbehandling

Folder om Novavis alkoholbehandling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox