Metoder i alkoholbehandlinger

Her kan du læse om de metoder, vi hos Novavi anvender i vores tilbud om alkoholbehandlinger.

Metoder til alkoholbehandlinger

I Novavi arbejder vi altid med at der er et klart formål med indsatsen, og at vores metoder i alkoholbehandlinger og faglige tilgange medvirker til at sikre borgernes trivsel, og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne i forhold til ophør eller reduktion af deres alkohol forbrug for deres egen skyld, men også for deres pårørendes skyld. I Novavi anvender vi altid de faglige metoder og tilgange, der er evidensbaseret, og som er tilpasset den enkelte borger i forhold til alder, udfordringer og funktionsniveau. Dette gør vi med henblik på at skabe en behandling der er skræddersyet til den enkelte borger og derved imødekommer dennes eventuelle behov undervejs i behandlingen.

I Novavi har vi altid fokus på at de valgte metoder og faglige tilgange bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som borgeren og den professionelle behandler i samarbejde sætter og dermed sikre udvikling og trivsel under hele behandlingsforløbet her hos Novavi. Det er vigtigt for os, at borgeren føler sig set og hørt da vi har erfaret, at dette er medvirkende til at den enkelte borger når i mål og gennemføre behandlingen succesfuldt og fortsætter sin ædruelighed efter endt behandlings her hos Novavi. 

De mest anvendte metoder i de individuelle behandlingsforløb eller gruppebehandling her hos Novavi er:

  • Telemedicin
  • KAT (Kognitiv Adfærdsterapi)
  • MI (Motiverende samtale/ Motivational interviewing)
  • FIT (Feedback Informed Treatment)
  • Mindfulness (MBRP/ Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse)
  • DUT (Det Udkørende Team)
  • Aplan (app/ værktøjskasse som henvender sig til alkoholafhængige eller deres pårørende)

Tryk her for at se Novavi’s behandlingstilbud

Brug for mere information om Novavis alkoholbehandling?

Brochure om Alkoholbehandling i Novavi

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og
få de seneste nyheder direkte i din inbox